Aktuelt

Trygge elektrikere gir trygge kunder

Alle vet at elektrisitet kan være farlig. Det er derfor vi har lover og regler for hvem som kan jobbe med det. Likevel er det rundt 3000 ulykker i Norge hvert år og det er i all hovedsak profesjonelle som arbeider med strøm som rammes. For å komme disse tallene til livs har vi bare en mulighet; forebyggende arbeid – og her spiller FSE-kursene en meget viktig rolle!

Pålagte kurs

FSE-kurs er myndighetspålagte kurs som oppfyller kravene i FSE-forskriften §7 (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Disse kursene er designet for å sikre at elektrikere har tilstrekkelig kunnskap om sikkerhetsprosedyrer og regelverk knyttet til elektrisk arbeid, noe som er avgjørende for å nettopp kunne redusere risikoen for ulykker og skader. Tanken er at kunnskap om hvilke risikoer som finnes vil være holdningsbyggende for hele bransjen.

«FSE-forskriften kom i 2006 og siden det har den bidratt til å sette et kontinuerlig fokus på ulykker i vår bransje.» Tommy Mikkelsen er daglig leder i Eltjenester AS og er dermed ansvarlig for å påse at alle ansatte til enhver tid har tatt de lovpålagte kursene. «Det kan ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver gang du tar et oppdateringskurs, og for å være helt ærlig, så tror jeg ikke det er så veldig mange andre bransjer som har så strenge regler på dette! Men jeg tror det er veldig bra og det har helt klart bidratt til at vi i dag ser de resultatene vi gjør!»

FSE for alles sikkerhet

Et FSE-kurs dekker flere aspekter innenfor sikkerhetshåndtering på arbeidsplassen. Dette inkluderer krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon av elektriske installasjoner. Man får opplæring om hvordan man håndterer elektriske anlegg uten å utsette seg selv eller andre for fare og lærer å identifisere farer knyttet til elektrisk arbeid og metoder for å vurdere og håndtere risiko.

Det er også viktig å gå gjennom bruk og vedlikehold av nødvendig verneutstyr for beskyttelse mot elektriske farer. «Vi mennesker er tross alt strømførende, noe som gjør at et enkelt støt kan være livsfarlig. Får man strøm gjennom kroppen, for eksempel fra hånd til hånd, eller fra hånd til fot, kan man i verste fall få en øyeblikkelig skade, men man ser også tilfeller der skaden først oppstår mye senere. Da også med langt større omfang.» Tommy legger ikke skjul på at han har sett en del gjennom sin lange karriere. «Jeg tror dette arbeidet har ført til en generell bedring i bransjen, men det er nok en del underrapportering dessverre. Målet må jo være at vi klarer å være åpne om alt som skjer!»

Elektriske forskrifter og standarder kan endres over tid. Oppdaterte FSE-kurs gir derfor elektrikere muligheten til å være informert om de nyeste kravene og beste praksis innen elektrosikkerhet. Tommy fortsetter «I tillegg til FSE-kurset må man ta et førstehjelpskurs for å kunne håndterer nødsituasjoner og ulykker knyttet til elektrisk arbeid. Summen av dette gir oss en tryggere bransje til det beste for både kunder og ansatte!»

Hvordan velge riktig lader

Velg en trygg og sikker ladestasjon for hjemmet ditt. Du trenger ikke å tenke på tekniske spesifikasjoner, laderoboten tilpasser seg automatisk.

Hvordan velge riktig lader - les hele saken

Få kontroll i hjemmet

Forbedre komforten, sikkerheten og energiforbruket ditt ved å kombinere smarthus med smarte energiløsninger.

Få kontroll i hjemmet - les hele saken

Støtteordning med Enova

Enovatilskuddet gir støtte til gode energi- og klimatiltak til både private og bedrifter. Kontakt oss for mer informasjon om støtteordningen.

Les mer om støtteordninger hos Enova

Intelligent belysning

Det har aldri vært lettere skape riktig stemning eller å styre lyset slik at det passer til akkurat dine behov eller ønsker.

Intelligent belysning - les hele saken

Effektiv strømsparing

Med smarte tiltak kan du spare strøm og redusere strømregningen uten at det går utover komfort hjemme.

Effektiv strømsparing - les hele saken

Styringssystemer

Visste du at "alt" i boligen kan styres fra mobil, nettbrett e.l. - uansett hvor du befinner deg?

Styringssystemer - les hele saken