Varmepumper

Med varmepumpe kan du spare 50-70% av det totale energiforbruket til oppvarming. I tillegg til å spare strøm renser varmepumpen luften for støvmidd og annen luftforurensning. Varmepumper har også kjølefunksjon som tilfører sval luft på varme sommerdager.

Befaring og anbefaling før du kjøper

Før du kjøper varmepumpe gjør vi alltid en analyse av boligen din slik at du skal få mest mulig effekt av varmepumpen. Lønnsomhet er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, utforming og drift av anlegget.

Lønnsomheten avhenger av:

  • Hvor stor boligen er
  • Planløsning og byggestandard (hvor godt huset er isolert)
  • Oppvarmingssystem (radiator, gulvvarme, luft)
  • Type varmepumpe

Tall fra Enova viser at eneboliger som bruker 5500kWh til 22000kWh til oppvarming kan spare mellom 1900 til 7700kWh per år. Dette er nøkterne tall regnet ut fra at varmepumpen dekker 60% av oppvarmingsbehovet.
Både Norges Naturvernforbund og Huseiernes Landsforening bruk av varmepumper, både for å redusere energiforbruket og for å spare miljøet i form av redusert CO2 utslipp.