Styr unna svart arbeid

Er du usikker på om elektrikeren du har gjort avtale med er ansatt i et seriøst firma? Det kan du i så fall enkelt sjekke i Brønnøysundregistrene. Vi anbefaler at du gjør det, sier Tommy Mikkelsen. Det kan bli kostbart å ikke gjøre det.

Tenk deg scenariet at du skal oppgradere det elektriske anlegget og bruker en leverandør som ikke gir deg kvittering eller faktura på arbeidet. Har du ikke en kvittering som viser at du har benyttet en seriøs leverandør vil du få avkortning i f.eks. et forsikringsoppgjør om det skulle oppstå en forsikringssak.

Dessverre er det slik at useriøse aktører fortsatt har betydelige andeler av markedet. Vi ser det oftest i de tradisjonelle håndverksfagene, men også innenfor de tekniske fagene skal man se opp for useriøse aktører.

Gjør en enkel reseach

Følger du sjekkpunktene nedenfor sikrer du deg mot svart arbeid og du unngår ubehagelige overraskelser i ettertid.

  • Sjekk om firmaet du har valgt er registrert i Brønnøysundregistrene og momsregisteret. Dette kan lett sjekkes. Gå inn på https://www.brreg.no/, skriv inn firmanavnet og søk. Finner du ikke firmaet her, ville jeg unngått å bruke de.
  • Be om å få se HMS-kortet, som er utstedt av Arbeidstilsynet. Er ikke firmaet registrert i Brønnøysundregistrene, vil de ansatte heller ikke få HMS-kort. Dette er altså en god indikasjon på om firmaet er seriøst.
  • Ha en kontrakt med firmaet om arbeidet som skal utføres og krev faktura. Det skal stå både organisasjonsnummer og MVA. på fakturaen.
  • Betal aldri kontant! Gjør du det, og firmaet unnlater å innrapportere lønna, kan du bli stående ansvarlig for firmaets skattekrav.

Det er ikke alle som tenker over de mange negative konsekvensene bruk av svart arbeid kan ha. For de fleste er det idéen om å spare noen kroner som står sterkest, men det kan altså koste deg dyrt.

Kjøper du svarte tjenester vil du kunne stå uten garantier og reklamasjonsmuligheter på arbeidet som er utført. Du kan også få problemer om du skal selge eiendommen på et senere tidspunkt, sier Mikkelsen.

Krav om dokumentasjon

El- og rørarbeid er arbeider hvor det kreves dokumentasjon for riktig utførelse. Alt elektrisk arbeid skal blant annet dokumenteres med en samsvarserklæring. Samsvarserklæring er en garanti for at den elektriske installasjonen i boligen er gjort riktig i henhold til regelverket. Dokumentasjonen skal følge boligen i hele levetiden til el-anlegget.

Ved bruk av svart arbeidskraft får du ikke samsvarserklæring og annen nødvendig dokumentasjon. Det er kun registrerte elektroinstallatørbedrifter som kan gi godkjent dokumentasjon.