Får man utnyttet strømmen bedre om man har moderne sikringsskap?

Ja. En større jordfeil i anlegget vil bruke strøm. Dette er en feil som jordfeilautomaten vil oppdage og løse ut på. Det finnes mye utstyr som kan hjelpe deg å spare strøm – det kan vi montere for deg.