Rammeavtale

Feil, mangler og drifts­stans kan bli en dyr affære. Med en fast ramme­avtale med El tjenester sikrer du maksimal drifts­sikkerhet og lønn­som­het. Vi tilbyr rammeavtaler for bedrifter med utstrakt behov for elektro­tjenester.

En rammeavtale med oss omfatter alt fra:

 • Rabatterte priser
 • Utrykningstider
 • Internkontroll
 • Totalt ved­like­hold av elektrisk anlegg.

Inngår din bedrift en ramme­avtale for utvalgte områder, sikrer du levering av eltjenester og vet på forhånd hva du skal betale. Vårt mål med sam­ar­beidet er at du skal ha en leve­ran­dør som er til å stole på og alltid gjør en god jobb.

Konsekvensen av en driftsstans eller svikt i de elektriske anlegg, varierer fra bedrift til bedrift. Derfor tilpasser vi ramme­avtalen etter behov.

Vi tilbyr rammeavtaler innen:

 • Internkontroll
 • Avtalt pris på timer
 • Avtalt pris på materiell og utstyr
 • Beredskap
 • Garantert responstid
 • Feilretting
 • Service og vedlikehold