Potetlager

Ett av våre nisjeprodukter som vi har helt spesiell kompetanse på er ventilasjonsanlegg til potet- og grønnsakslager.

Det spesielle ventilasjonsanlegget er basert på Findus-metoden, en metode som fungerer meget bra i det nordiske klimaet. Store deler av året oppnås kjøleeffekt fra uteluften. Ved å blande inneluft og uteluft får vi ønsket temperatur inne i lagret. Metoden er miljøvennlig og lite energikrevende.

Ventilasjonsanlegget består av en vifte, 2 spjeld og ett styreskap. Den automatiske styringen sørger for å starte kjøling når utetemperaturen er lempelig for kjøling. Lufta måles mot en temperaturføler inne i lageret. Når temperaturen på uteluften stiger stopper anlegget automatisk, eventuelt går over på kjøling.

Vi har flere varianter av styringsystem og kan levere styring til alle lagerstørrelser. Viftehus og kanaler blir beregnet etter hvor mye som skal lagres. EL tjenester dimensjonerer kanaler og viftehus samt utarbeider tegninger på hvordan de monteres på plassen. Vi leverer også kjøleanlegg, befukter og installasjon av strøm om ønskelig.

I et ekte Findusanlegg anbefaler vi varmekabler i taket. Kablene har to funksjoner:

  1. Ta fuktighet i tak under innlagring. Dette gir raskere tørking hindrer dråpedannelser i tak.
  2. Tilføre varme i langvarige og ekstreme kuldeperioder.