Nå er vi i gang på Grinder Felleslager AS

Jo Braaten og Fredrik Wiker er i rute med det elektriske arbeide i det nyoppførte Grinder Felleslager AS. De var på plass første uka i juli og er godt i gang med arbeidet. – Vår jobb skal ferdigstilles tidlig i september – i uke 36, sier Braaten.

Jo Braaten og Fredrik Wiker.
Den store kraftige liften tar Jo Braaten (t.h.) og Fredrik Wiker de 9 meterne opp til taket der kabler trekkes og belysning monteres.

9 meter over gulvet holder Jo og Fredrik på med å montere føringsveier og trekke kabler. Den første rekka med belysning er på plass allerede etter to dager i det store lageret.

– Vi har god erfaring med denne typen næringsbygg, sier Jo. Og det står flere for tur utover sensommeren. Ytterligere to prosjekter skal stå ferdig denne høsten – ett privat potetlager samt et hønsehus hvor vi også skal utføre alt det elektriske arbeidet.  August kommer med andre ord til å bli hektisk, men det er bare fint. Vi liker at det er mye å gjøre, sier Jo og Fredrik.

Jo Braaten og Fredrik Wiker er i rute med de elektriske arbeidene i det nyoppførte Grinder Felleslager AS.

Grinder Felleslager AS – 18 eiere – 2 500 kvm.

Potetlageret, Grinder Felleslager, er på 2 500 kvm og blir et av de største i distriktet. Lageret eies av 17 bønder fra Rendalen, Østerdalen, Solør, Odalen og helt ned til Eidsvoll. I tillegg er også Bama med på eiersiden. Halvparten av potetprodusentene som er med på satsingen er fra Solør.

God løsning med felleslager

Andreas Bjertnes fra Arneberg, som selv driver stort med poteter, er styreleder og en av bøndene som er med på satsingen. Han måtte i likhet med mange av de andre bøndene begynne å tenke på å modernisere, bygge ut eller leie mer lagerplass. – Å bygge et slikt felleslager ble en god løsning for oss alle, sier Bjertnes.

EL Tjenester ble anbefalt av andre

Vi har vært opptatt av å bruke lokale bedrifter til arbeidet med lageret, sier Bjertnes. Flere av de andre potetprodusentene her i Solør anbefalte EL Tjenester. De har god erfaring med slike store anlegg hvor også ventilasjon er viktig og skussmålene fra lignende arbeider er bare positive. Derfor er vi svært glade for at de hadde kapasitet til å ta denne jobben også, sier Bjertnes. Dessuten var de det elektrikerfirmaet som viste størst interesse og var mest fremoverlente i anbudsprosessen. Det har også vært viktig for oss at elektrikerleverandøren kan komme på kort varsel om noe uforutsett skulle oppstå. Det er vi trygge på med EL Tjenester på laget.

Kapasitet på 4 500 tonn poteter

Grinder Felleslager blir et topp moderne potetlager, sier Bjertnes. Lageret blir delt inn i fire seksjoner og en korridor. Lagringskapasiteten vil ligge på 4 500 tonn poteter og automatikken i det elektriske sørger for at potetene får optimale temeraturforhold gjennom hele året. Det nye felleslageret har blitt bygd opp på rekordtid, takket være dyktige og pålitelige leverandører avslutter Bjertnes.