Landbruk

Vi utfører alt elektrisk arbeid innen landbruk og har helt spesiell kompetanse på ventilasjonsanlegg til potet- og grønnsakslager. Vi utfører el-sjekk også i landsbruksbygninger og gir gjerne råd og veiledning om brannvarsling i driftsbygg.