Hjelper deg å bytte til et moderne og trygt sikringsskap

El tjenester hjelper deg å bytte til et moderne og trygt sikringsskap. Vi tok en prat med daglig leder Tommy Mikkelsen, for å finne ut når og hvorfor man bør bytte sikringsskap.

sikringsskap

I sikringsskap med gamle skrusikringer eller 1-pol automatsikringer, vil kun den ene fasen kobles ut ved feil. Dette betyr at det fortsatt vil stå spenning på den andre fasen. Oppstår det da feil i den andre fasen, vil det kunne oppstå farlige feilstrømmer og berøringsspenninger. Dette er en av de hyppigste brannårsakene i Norge på eldre anlegg.

Beskytt mot jordfeilstrømmer

Gamle skrusikringer eller 1-pol automatsikringer beskytter kun mot overbelastning og direkte kortslutning – ikke mot jordfeilstrømmer. For nye sikringsskap er det innført krav om allpolige jordfeilautomater på hver kurs, samt jordet installasjon. Det sikrer at alle fasene kobles ut ved første feil. Forskriftskravet har ingen tilbakevirkende kraft for eldre sikringsskap, men en slik løsning anbefales.

Alle er ansvarlig for at eget elektrisk anlegg er sikkert og i forskriftsmessig stand. I tillegg pålegges du å vedlikeholde anlegget slik at dette ikke medfører fare for mennesker, dyr og bygninger. Vi har ekspertisen som kan hjelpe deg.

Nye sikringsskap øker sikkerheten

Nye jordfeilautomater er mer nøyaktig og tillater mindre overforbruk enn gamle skrusikringer og gamle automatsikringer. Dette gir økt sikkerhet. Har man høyt belastede kurser, eller kurser med jordfeil, vil disse løse ut etter bytte til jordfeilautomater. Belastningen må i så fall reduseres eller fordeles på flere kurser. Er det jordfeil i anlegget som overstiger 30mA må feilen søkes og rettes opp, ellers risikerer du å mørklegge hele boligen. En jordfeil i sikringsskapet kan også øke forbruket ditt.

Bruker du elektriske apparateter med jordfeil vil det samme skje. Eksempler på dette kan være en dårlig skjøteledning, motorvarmer eller et defekt element i varmtvannsbereder.

Vi anbefaler jordfeilautomater som tillater 30mA jordfeilstrøm på hver kurs. Det gir et driftssikkert anlegg. Ved feil vil kun berørt kurs kobles ut, mens resten av anlegget fungerer som normalt.

Ofte stilte spørsmål om sikringsskap:

Hva koster det å bytte til et moderne sikringsskap i huset?

Kostnaden er avhengig av antall kurser, og om det må legges opp nytt. Har du et skap i metall med skrusikringer eller gamle automater vil et bytte ligge fra kr 7 900,-inkl. mva. Vi gir pris i hvert enkelt tilfelle. Noen tganger holder det å sende oss et bilde av skap og kursfortegnelse for å gi deg pristilbud.

Får man utnyttet strømmen bedre om man har moderne sikringsskap?

Ja. En større jordfeil i anlegget vil bruke strøm. Dette er en feil som jordfeilautomaten vil oppdage og løse ut på. Det finnes mye utstyr som kan hjelpe deg å spare strøm – det kan vi montere for deg.

Er det mulig å tjene inn kostnaden ved å bytte sikringsskap?

Ja. Noen forsikringsselskaper gir rabatt hvis man har jordfeilautomater.

Finnes det funksjoner som gjør det enklere å følge med på strømforbruket (apper eller lignende)?

Ja. Vi har slikt utstyr som kan monteres i sikringsskapet samtidig som vi bytte resten av innmaten. Det finnes også utstyr som sender forbruket i «real time» til display eller app. Ønsker du for eksempel å følge med på hvor mye elbilen koster i bruk, kan vi montere en måler på akkurat den kursen.