Faresignalene du må ta på alvor

Alle bør med jevne mellomrom forsikre seg om at det elektriske anlegget er i orden. Skal du f.eks. kjøpe deg bolig er det ekstra viktig. Bruk derfor litt ekstra tid på å forsikre deg om at det elektriske anlegget er sikkert – for din egen sikkerhets skyld.

Daglig leder Tommy Mikkelsen anbefaler at du tar en el-sjekk på huset ditt

Så mye som hver fjerde brann i norske hjem skyldes feil på det elektriske anlegget. Opplever du at sikringene stadig ryker, at det er dårlig kontakt i stikkontakter, blunker det i taklampa, eller lukter det svidd? Dette er faresignaler du bør ta på alvor og undersøke nærmere. Det er ofte begynnelsen på det som av og til resulterer i brann, sier daglig leder Tommy Mikkelsen.

Kjøper du er eldre bolig med gammelt sikringsskap bør du være oppmerksom på at skrusikringene i disse skapene som regel ikke er dimensjonert for et moderne strømforbruk. Du vil da oppleve at sikringene stadig ryker. Gamle skrusikringer kan dessuten være brannfarlige, og høy belastning på sikringskursen øker brannfaren. Gamle sikringsskap bør derfor oppgraderes!

Jordfeil og dårlig kontakt skaper varmegang

Varmgang og brann starter ofte med gnistring (serielysbue) på grunn av dårlig kontakt eller jordfeil. Varmen fra gnistringen kan bli opptil rundt 4-6000 grader Celsius. Tegn på varmgang i støpsler er misfarging, brunsvidde merker og deformert plast. Hvis du ser det gnistrer i det du setter inn, eller tar ut en kontakt, bør du definitivt gjøre noe med det, det kan starte en brann. Det samme gjelder om det blunker i taklampa eller lukter svidd. Tommy anbefaler at stikkontakter til varmtvannsberedere, hvitevarer etc. bør plasseres slik at du enkelt kommer til for å kontrollere senere.

Stort utvalg i materiell og utstyr

Et elektrisk anlegg trenger ikke kun bestå av hvite lysbrytere og stikkontakter. Det finnes et stort utvalg av utstyr og materiell som både ser pent ut, er funksjonelt, ivaretar sikkerheten og gjør hverdagen litt enklere. Våre elektrikere jobber med dette hver eneste dag. Benytt deg av vår erfaring og kompetanse når du skal bygge, pusse opp eller kjøpe brukt bolig!

En el-kontroll koster så lite, men betyr så mye

Vi kommer gjerne og tar en el-sjekk hos deg. Da avdekker vi eventuelle feil og mangler i anlegget, og sjekker at du er sikret mot jordfeil og overspenning. Mange er ikke klar over at man som boligeier selv er ansvarlig for forskriftsmessig bruk og vedlikehold av det elektriske anlegget. Over 40 % av boligbrannene i Norge skyldes feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av det elektriske utstyret.

Kontrollen innebærer at en elektromontør går igjennom det elektriske anlegget ditt og utarbeider en rapport. Med denne rapporten og rådene fra elektromontøren kan du vurdere om det er forhold ved anlegget du vil utbedre. Og vi gir deg selvsagt et fast, uforpliktende tilbud på hva det vil koste å gjøre jobben – hvis du ønsker det, sier Tommy.