El tjenester stiller alltid på kort varsel

– El tjenester er alltid tilgjengelige og forstår at det er kritisk for oss om det skulle oppstå problemer med det elektriske, sier eier og kokk Ottar Skaslien ved Skaslien Gjestegiveri. El tjenester stiller alltid med arbeidsfolk på kort varsel om noe skjer, uansett om det er på kveldstid eller på fridager.

Jeg kan trygt anbefale El tjenester til andre, sier Ottar.
El tjenester har vært i en klasse for seg og gjør en kjempejobb, sier Ottar Skaslien. (Foto er gjengitt med tilatelse fra Skaslien Gjestegiveri).

Pris, kvalitet, fagkunnskap og beredskap bestemte

Skaslien Gjestegiveri på Kirkenær er bare en av mange bedrifter i Solør som benytter El tjenester til arbeider med sine elektriske anlegg. De har benyttet El tjenester i mange år og ser ingen grunn til å se etter andre leverandører.

 

«I tillegg til at de er lokale håndverkere, gjør de alltid en svært god jobb. Vi stoler 100 prosent på El tjenester, sier Ottar. Etter mange års kundeforhold kjenner de historikken på det elektriske anlegget, og det er viktig for oss.» Ottar understreker også viktigheten av å bygge kunnskap og kompetanse lokalt. «Hvis vi ikke er bevisst på et slikt samarbeid vil vi ikke få et bærekraftig lokalmiljø, sier han.»

 

«Da vi valgte El tjenester som vår samarbeidspartner, var det både på bakgrunn av totalvurdering på pris, kvalitet, fagkunnskap, beredskap og ikke minst at de er lokale. Dette har resultert i et godt og fruktbart samarbeid gjennom flere år. Jeg kan trygt anbefale El tjenester til andre, sier Ottar.

Oppgradert, modernisert og utvidet

Ottar forteller at hovedbygget stammer fra 1800-tallet og har vært gjenstand for flere oppgraderinger og omfattende moderniseringer. Det har medført både utvidelse, omlegging og nye opplegg av det elektriske anlegget.

 

Ny festsal og 28 rom

Den siste store moderniseringen ble gjort i 2008 og omfattet ny festsal og 28 rom. Det var en selvfølge å bruke El tjenester også på denne store jobben.  Oppdragene El tjenester har hatt hos oss på gjestegiveriet har vært både små og store, enkle og kompliserte. Uansett hva bestillingen fra oss har gått ut på møter de presist, vet nøyaktig hvordan de skal løse oppdraget og gjør jobben raskt og effektivt.

 

Årlig el-sjekk

Skaslien Gjestegiveri har gjennom sin virksomhet ansvar for en stor bygningsmasse, har mange besøkende og ikke minst overnattingsgjester som de har ansvar for. Alt må være på stell alltid. Da er det betryggende å ha seriøse leverandører og samarbeidspartnere på alle områder. Foruten løpende elektrikerarbeider bruker vi El tjenester til den årlige internkontrollen som går både på strøm og brannsikkerhet.

 

Typisk at ting skjer utenom vanlig arbeidstid

Skulle det oppstå feil er det typisk at det skjer på fredager etter kl. 1600, eller midt i en week-end.  For oss er det kritisk dersom det er utbedringer vi selv ikke kan utføre. Derfor er vi helt avhengig av samarbeidspartnere som kan sende medarbeidere til enhver tid. El tjenester har vært i en klasse for seg og gjør en kjempejobb.