El-sjekk/kontroll bolig

El-sjekk gir trygghet og billigere forsikring.

De fleste forsikringsselskapene gir rabatt på boligforsikringen dersom du gjennomfører el-sjekk. Husk derfor å gi forsikringsselskapet ditt beskjed når du har hatt el-sjekk. Selskapet viderefører rabatten etter dokumentert kontroll hvert 5. år. En el-sjekk er en utvidet kontroll av det elektriske anlegget, utført av en NEMKO- eller Veritas-sertifisert kontrollør.

En standard el-sjekk avdekker eventuelle feil og mangler og identifiserer de delene av det elektriske anlegget som trenger utbedringer.

For egen trygghet bør alle regelmessig, og minst hvert 5. år, foreta en el-sjekk av boligen. Skal du selge boligen kan en nylig gjennomført el-sjekk være en trygghetsfaktor og utslagsgivende for om kjøper velger ditt eller et annet hus.

Bestill el-sjekk av oss i dag.